Usluge za biotehnološke tvrtke

V Grupa je svjesna da se dobra ne mjere naprosto samu u novcu, već i da mogu promijeniti život. Bez obzira na to gdje se nalazite u svijetu u suradnji sa našim strateškim partnerom Brinks imamo posebne usluge za farmaceutsku industriju, kako bi sigurno povezali vaše centre za istraživanje, razvoj, proizvodnju i distribuciju. Naša mreža u 116 država donosi vam sigurnost i efikasnost u vaš distributivni lanac.

Sigurnost u znanosti.

Posljedica sigurnosnog štetnog događaja za farmaceutske tvrtke nije samo financijski; može imati značajan utjecaj na efikasnost opskrbnog lanca i tvrtkinog ugleda na tržištu. Tim više, ilegalna prodaja i neregulirano konzumiranje proizvoda može imati značajan negativni utjecaj na društvo i ekonomiju. Suradnja V Grupe i Brinksa osigurava klijenta iz farmaceutske industrije od ovih negativnih posljedica pružajući najvišu razinu sigurnosti i pouzdanosti u svim fazama opskrbnog lanca.

Vrijedan teret – Vrijeme je novac.

V Grupa u suradnji sa Brinksom je specijalizirana u slanju vrijednog tereta preko noći sa punom osiguravateljskom pokrivenosti od početka do kraja. Pružamo usluge rukovanjem vrijednostima na zračnim lukama u suradnji sa vodećim avio kompanijama sa kompletnom carinskom obradom, V Grupa garantira da će vaši proizvodi biti procesuirani i poslani u najkraćem roku za razliku konvencionalnih teretnih proizvoda. Mreža V Grupe isto tako može ponuditi internacionalna i lokalna integrirana rješenja za distribuciju farmaceutskih dobara uključujući sigurno skladištenje te „odaberi i uzmi“ menadžment inventure.

Različita tržišta, različiti rizici.

Kao stručnjaci u upravljanju rizicima, V Grupa je svjesna da različiti dijelovi svijeta zahtijevaju različite razine sigurnosti. Proizvodi za koje u jednoj zemlji možda ne postoje gotovo nikakvi rizici u drugoj zemlji zahtijevaju veću razinu sigurnosti. V Grupini stručnjaci su u toku sa tržištem i upravljanjem rizika te svojim znanjem Vam pomažu da donesete ispravne odluke u svakoj situaciji.